Yıllar sonra tekrar ast yana geldiler!
10:45 : Yıllar sonra her tarafta yan yana geldiler!
Anahtar Kelimeler: