Tehlikeli oyuncaklar geri çağrılacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği, Devlete Ait Gazete’de yayımlandı. Altı ay daha sonra yürürlüğe girecek yönetmelikle, piyasaya arz edilen oyuncaklardan numune alınarak, test edilecek. Oyuncaklar için de geri çağırma mekanizması olacak. Piyasaya sunulan oyuncağın mevzuata yerinde olmadığını değerlendiren veya bu yönde gerekçesi olan imalatçılar, laf konusu oyuncağın uygunluğunun sağlanması, piyasadan çekilmesi ya da geri çağrılması için hemen gerekli düzeltici önlemleri alacak.

uygun olmayan ve geri çağrılan oyuncakların kaydı tutulacak.Oyuncakla ilgili her türlü veri Türkçe olacak. Ambalajsız satılan ufak oyuncaklarda ise üzerlerine iliştirilmiş uygun uyarılar yer alacak. Oyuncakla birlikte bahşedilen yararlanma talimatı ve emniyet bilgileri, tüketicilerin zahmetsizce anlayabileceği şekilde Türkçe hazırlanacak. Yalnızca teknik düzenlemeye uygun oyuncakları piyasaya sunacak ithalatçılar, oyuncak piyasaya sunulmadan önce adaptasyon değerlendirmesi işlemlerinin imalatçı tarafından yapıldığını, imalatçının oyuncağa ait teknik dosyayı hazırladığını ve oyuncağın ‘CE’ işaretini taşıdığını teyit edecek.

Oyuncaklar, öngörülen ve alışılagelmiş başvuru formu süreleri boyunca esas güvenlik gereklerine uygun olacak. Bakanlık, gerekli hallerde, önemli risk yaratıcı ürünleri imha edecek ya da işlevsiz ayla getirecek

GAZETE

Anahtar Kelimeler:
haber riskli haberler konya siyaset